Lembit Avesson

10.01.1925 Tallinn – 12.01.2008 Toronto
Kanada Heliloojate Assotsiatsiooni liige

Helilooja, organist ja koorijuht Lembit Avesson oli pühendunud vaimuliku muusika looja, kes andis suure panuse Kanada (eestlaste) muusikaellu.

Lembit Avesson õppis Tallinna konservatooriumis tšellot August Karjuse klassis (1938–1944) ja orelit August Topmani juures (1942–1944). 1944. aastal siirdus pagulusse ning jätkas oreliõpinguid Saksamaal Augsburgi konservatooriumis (1946–1947) ja Kanadas Toronto konservatooriumis (1948–1957). Täiendas viimases ennast kirikumuusika ajaloo ja 18.–19. sajandi filosoofia alal (1958–1966).  1958. aastal lõpetas Avesson Toronto ülikooli kompositsiooni erialal John Weinzweigi klassis.

Õpingute ajal töötas Avesson Toronto Eesti Peetri kiriku organisti ja koorijuhina, hiljem ka mitme Kanada anglikaani kiriku juures. Aastast 1980 oli peapiisopliku Toronto Vana-Andrese kiriku organist. 

Lembit Avesson on andnud orelikontserte Kanadas ja Saksamaal, juhatanud koore ja orkestreid, asutanud orkestri Musica Viva, instrumentaalansambli Trinity Strings ja segakoori Musica Divina Singers, kelle kaudu jõudsid mitmed Avessoni teosed esiettekanneteni.

Lembit Avessoni loomingu põhiosa moodustavad koori- ja soololaulud, vokaalsümfoonilised teosed ja orelimuusika. Vokaalteosed on loodud kas vaimulikule tekstidele või eesti klassikute luulele (Juhan Liiv, Friedebert Tuglas, Gustav Suits, Marie Under, Bernard Kangro). Tema muusikat iseloomustavad nüüdismuusikale omased jooned, samas klassikaline vorm ja sage polüfoonia kasutamine.

© EMIK 2017

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).