Friedrich August Saebelmann

26.09.1851 Karksi, Viljandimaa - 07.03.1911 Paistu, Viljandimaa
Maetud Paistu kalmistule

Friedrich August Saebelmann oli Eesti üks esimesi muusikaharidusega heliloojaid, ta tegutses ka koorijuhi ja pedagoogina. Saebelmanni loomingust on säilinud saksa romantikute ja liedertafel-stiili eeskujudel loodud paarkümmend koorilaulu ja mõned klaverisaatega soololaulud. 

Vanema venna, Aleksander Saebelmann-Kunileidi eeskujul hakkas Fridrich August noorelt klaverimängu õppima. Lõpetanud Karksi kihelkonnakooli, siirdus ta Valga Janis Cimze seminari, kus omandas 1871. aastal kooliõpetaja elukutse. Samal aastal läks koos vennaga Peterburi, kus töötas õpetajana Anna kiriku saksa koguduse koolis. Aastail 1874–1875 õppis Peterburi konservatooriumis Carl van Arcki juures klaverit. 1875. aastal tuli Saebelmann kodupaika Karksi kihelkonda tagasi ja tegutses seal kooliõpetajana. Alates 1880. aastast töötas ta Paistus kihelkonnakooli õpetaja ja organistina.
Viljandimaa muusikaelus etendas Friedrich August Saebelmann suurt osa – ta esines organisti, pianisti ja tšellistina, andis klaveritunde (üks ta õpilasi oli ka helilooja Juhan Aavik), asutas suure meeskoori ning tegutses koorijuhina, juhatades ka maakondlikke laulupidusid.

© EMIK 2006

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).