Leo Normet

17.09.1922 Pärnu – 27.12.1995 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 1945

Eesti muusikateadlase, publitsisti, pedagoogi ja helilooja Leo Normeti heliloomingust on laiemale publikule eelkõige tuntud helilooja Edgar Arroga kahasse kirjutatud mitu menukat operetti ("Rummu Jüri" ja "Tuled kodusadamas"). Hilisema perioodi loomingus asendus rahvalikkuse taotlus (operetid, laulud) intellektuaalsema väljendusega (kammermuusika, ooper "Pirnipuu"). Omal ajal oli Eestis ülipopulaarne Leo Normeti laul „Puhkus Viljandis“ operetist "Hermese kannul". Samuti on tuntud 1969. aasta juubelilaulupeol kõlanud lastekoorilaul "Tere, päike".

Eesti muusikateadlane, publitsist, pedagoog ja helilooja Leo Normet alustas kompositsiooniõpinguid Eugen Kapi juhendamisel Jaroslavlis, kus nad mõlemad tegutsesid Teise Maailmasõja ajal Eesti Riiklikes Kunstiansamblites. 1950. aastal lõpetas Normet Heino Elleri kompositsiooniklassi Tallinna Konservatooriumis. Aastatel 1948–1957 tegutses Normet õpetajana Tallinna Muusikakoolis, 1949–1950 oli ta Kunstide Valitsuse inspektor, 1950–1951 tegutses ENSV Riikliku Filharmoonia kunstiline juhina. Aastast 1954 oli Normet Tallinna Konservatooriumi muusikaajaloo õppejõud (1970 dotsent, 1991 professor), tema õpilaste hulka kuuluvad Helju Tauk, Raili Sule, Tiina Õun, Andres Pung, Kaia Lattikas, Anneli Remme ja Ilvi Rauna.

Muusikateadlasena oli Normet enim tuntud Jean Sibeliuse uurijana, oma väitekirja „Sibeliuse sümfooniad” kaitses ta Moskvas 1969. aastal. Sibeliuse kõrval on ta uurinud eesti ja 20. sajandi heliloomingut, samuti huvitus ta orientaalsest muusikast. Normet on pidanud loenguid nii kodu- kui ka välismaal, sh ka Helsingis, Viinis, Torontos, Sorbonne’is ja Baltikumis. Ta on esinenud mitmel rahvusvahelisel konverentsil, teinud koostööd teatmeteostele (ENE, "Die Musik in Geschichte und Gegenwart") ja olnud muusikasaadete autor Eesti Raadios ja Televisioonis.

Leo Normet on oma mitmekülgse tegevuse eest pälvinud ENSV teenelise kunstitegelase tunnustuse (1989), ta oli Eesti Muusikanõukogu asutajaid (1992) ja esimene president, Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi (1983) ning Pariisi Ülikooli Esteetika ja Kunstiteaduse Instituudi juures tegutseva LERSEM-i auliige (1994). Aastatel 1984–1995 elas Normet Viljandis, kus tema maja seinale paigaldati 2004. aastal mälestustahvel.

© EMIK 2011

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).