Tarmo Lepik

09.11.1946 Tallinn – 10.03.2001 Tallinn
Maetud Tallinna Pärnamäe kalmistule
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 1979

Helilooja ja muusikateadlane Tarmo Lepik on jäänud Eesti muusikalukku konkurssidel premeeritud uudse suunitlusega koorilauludega ning värvikate väikevormidega.

Tarmo Lepik õppis 1962–1966 Tallinna Muusikakeskkoolis koorijuhtimist ja muusikateooriat, seal juures loomingut Veljo Tormise juures. 1977. aastal lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikateaduse erialal (diplomitöö „Witold Lutosławski keelpillikvartett“, juhendaja Leo Normet).

Lepik töötas 1969–1970 Eesti Raadio Arvutuskeskuses vanemtehniku-kodeerijana ja 1974–1980 Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis muusikateoreetiliste ainete õpetajana.

Tarmo Lepiku loomingu põhiosa moodustab koorimuusika. Tema helikeelt valitsevad avangardistlikud võtted: klastrid, glissandod, sosinad. Tehniliselt küllaltki keerulistes lauludes võib kohata nii suurte hüpetega meloodiaid kui ka kitsama ulatusega, liikuvaks fooniks põimuvaid meloodiaid. Lepiku teostes on peamise tähtsusega muusikaline struktuur – seal valitseb kord, meetrumid ja tehnikad on matemaatiliselt läbi mõeldud. Tema folklooriteemalised teosed on võrreldes tavapärase käsitlusega rohkem abstraktselt võetavad, rahvaviisist kasutab üksikuid elemente ning nende töötlemisel uudseid võtteid.

Tema koorilaulud on võitnud rohkelt preemiad: "3 impressiooni" saavutas Moskvas III üleliidulisel noorte heliloojate ülevaatusel esikoha (1969), "Hälli maailm" I preemia taidlussegakooride võistlusel (1980), "Nokturn" I preemia Georg Otsa muusikapäevade raames toimunud vokaalteoste konkursil (1988). Auhindu on Lepik kogunud ka RAMi repertuaarivõistlustelt: "3 Betti Alveri luuletust" (II preemia, 1974), "Mere väravas" (II preemia, 1984), "Lenini mälestuseks" (III preemia, 1979).

Tema kooriloomingut on esitanud Eesti Rahvusmeeskoor, Tallinna Kammerkoor, Eesti Filharmoonia Kammerkoor jt mitmel pool Euroopas, Venemaal ja USA-s.

Ilmunud on autori-CD "Tarmo Lepik" (Matrix Audio, 2004). Tema teoseid on kirjastanud SP Muusikaprojekt.

© EMIK 2011

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).