Anti Marguste

05.08.1931 Eavere küla, Are vald, Pärnumaa – 12.01.2016
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 1960

Anti Marguste lõpetas 1953. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna ja 1960 Tallinna Konservatooriumi kompositsioonierialal Mart Saare ja Anatoli Garšneki juures. Aastatel 1962–2001 õpetas ta G. Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis muusikateoreetilisi aineid ning rahvaloomingut. Töötanud ka ajalehe "Sirp ja Vasar" muusikaosakonna juhatajana.

Anti Marguste arvukate teoste hulka kuulub nii suur- kui ka väikevorme, ta on kirjutanud sümfoonilist muusikat (sh kuus sümfooniat), instrumentaalkontserte ja –kammermuusikat, soololaule, hulgaliselt koorimuusikat ning palju muud. Suures osas põhineb Marguste helilooming regilaulul. Ta on rahvamuusika lakoonilistest kujunditest tuletanud uudseid arendusvõtteid ja tundevarjundeid, tihti eemaldub ta oma loomingus selgesti tunnetatavast helistikust tunglevasse kromaatikasse. Et saavutada huvitavaid tämbrikontraste, on Marguste oma teostes sageli kasutanud ebatavalisi instrumentaalkoosseise (Concerto piccolo nr. 6: naturaaltrompet, klavessiin, džässtrummid).

Anti Marguste teostes leidub rahulikku eluvaatluse ja iroonia kõrval ennekõike huumorit. Omapärased on helilooja mitmete teoste pealkirjadki, sh "Oreleelo", "Orelend" ja "Oreloits". Oma kooriloomingus on Marguste silma paistnud erilise tekstivaistuga – heliloojale on iseloomulik teksti ütlemise täpsus, puändikus ning selle võimendamine läbi muusika.

Marguste teoseid on juhatanud dirigendid Roman Matsov, Eri Klas, Neem Järvi, Paul Mägi jt. Mitmed tema koorilaulud on kõlanud ka üldlaulupidudel ning lisaks Eestile on neid esitatud Tšehhis, Soomes, Saksamaal, Itaalias ja mujal. Tema loominguga on ilmunud kaks autori CD-d firmalt Antes. Marguste teoseid on kirjastanud Edition 49 ja SP Muusikaprojekt.

Anti Marguste on 1983. aastal pälvinud Eesti NSV muusika-aastapreemia ja 2012. aastal Eesti Kultuurkapitali aastapreemia. 2013. aastal omistati talle Valgetähe III klassi teenetemärk. 2015. aastal tunnustati teda eesti Muusikanõukogu Heliloomingupreemiaga.

© EMIK 2009
Täiendatud veebruaris 2013

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).