Mati Kuulberg

09.07.1947 Tallinn – 14.06.2001 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 1969
Maetud Tallinna metsakalmistule

Mati Kuulbergi loomingus elavdab traditsioonilisi vorme dramaatiline ja kontrastiderikas väljenduslaad. Lineaarne mõtlemine, vaba tonaalsusekäsitlus ja kapriisne rütmika loovad tema teostes keerukaid polüfoonilisi tekstuure. Sagedased on järsud dünaamika, registri- ja tämbrikontrastid. Variantset arendusviisi täiendavad aleatoorika, dodekafoonia ja sonoristika võtted. Enamasti ühendavad kontrastset materjali intonatsioonilised seosed. Kuulberg on oma teostes kasutanud ka eesti, setu ja lapi rahvaviise.

Kuulbergi looming hõlmab peaaegu kõiki põhižanre, kuid kaalukama osa moodustab selles instrumentaalne kammermuusika. Ta on kirjutanud kaks keelpillikvartetti, keelpillikvinteti, kaks klaveritriot, puhkpillikvinteti, saksofonikvarteti, seksteti klaverile ja puhkpillidele ja palju lühemaid ansambliteoseid ning soolopalu. Tähtsal kohal on sonaadivorm – Kuulberg on loonud kaks kaheklaverisonaati ja klaverisonaadi neljale käele, tromboonisonaadi, sonaadi flöödile ja harfile, neli soolosonaati viiulile ja soolosonaadi klarnetile, kontsert-sonaadi soolotšellole jt. sonaate. Tema loomingusse kuulub ka viis sümfooniat (1971, 1977, 1978, 1983, 1986), sümfoonilisi lühivorme, instrumentaalkontserdid viiulile, kontrabassile ja flöödile, kolm balletti ja vokaalsümfoonilisi teoseid.

Mati Kuulberg lõpetas 1966. aastal Tallinna Muusikakeskkoolis viiuliklassi ja 1971. aastal Tallinna Riiklikus Konservatooriumis Anatoli Garšneki kompositsiooniklassi. Ta töötas aastail 1966–1974 Eesti TV ja Raadio Sümfooniaorkestris viiuldajana ja aastail 1970–1998 Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ja Tallinna Muusikakeskkoolis muusikateooria ja kompositsiooni õpetajana. Aastail 1986–1991 oli Kuulberg Eesti Heliloojate Liidu konsultant. Kuulbergi õpilaste hulka kuuluvad tänased noored heliloojad Mirjam Tally, Timo Steiner ja Mihkel Kerem.

Mati Kuulbergi teoseid on välja andnud Eres Edition, Antes Edition, Edition 49 ja SP Muusikaprojekt. Tema loomingust on ilmunud autori-CD (Antes, 1997). Kuulberg on pälvinud ELKNÜ kirjandus- ja kunstipreemia (1972) ja Eesti NSV muusika-aastapreemia (1977, 1986).

© EMIK 2007

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).