Jaan Koha

17.12.1929 Tartu – 15.11.1993 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 1955

Helilooja ja pedagoog Jaan Koha alustas muusikaõpingutega isa käe all. Aastail 1942–1949 õppis ta Tartu Muusikakoolis klaverit, aastast 1949 Tallinna Riiklikus Konservatooriumis kompositsiooni esialgu Mart Saare juures ja aastast 1951 Heino Elleri juures. Konservatooriumi lõpetas ta 1954. aastal.

Aastatel 1950–1954 ja 1958–1966 töötas Koha Eesti Raadios helirežissöörina ja 1954–1958 Tartu Muusikakoolis muusikateoreetiliste ainete õpetajana. 1957–1958 oli ta Eesti Heliloojate Liidu Tartu osakonna konsultant ning 1966–1980 Eesti Heliloojate Liidu juhatuse vastutav sekretär. 1979–1993 töötas ta Tallinna Pedagoogikaülikoolis muusikateoreetiliste ainete õppejõuna.

Jaan Koha loomingus moodustavad kõige arvukama osa soololaulud ja kooriteosed, kirjutanud on ta ka mitmeid lavateoseid, sümfoonilist muusikat, kammermuusikat ning hulgaliselt filmi-, näidendi- ja kuuldemängumuusikat. Põhiliselt optimistlik, kujunditerohke ja rütmiergas looming hõlmab nii eepilisi meeleolusid kui ka elurõõmsaid olustikupilte. Väljendusviis on ökonoomne, hindab seejuures väljendusvahendite korrektset doseerimist; kujundid on eredad, teemad kontrastiderohked, faktuur läbipaistev. Koha loomingus kajastub ka side eesti rahvamuusikaga.

Kõikidele kooriliikidele kirjutatud teoste hulgas leidub nii patriootlikke, lüürilisi, dramaatilisi kui ka humoorikaid laule. Lastemuusika kirjutamisel avaldub helilooja oskus esitajate võimete ja huvidega arvestada. Vokaalmuusika puhul on Koha kirjanikest eelistanud eelkõige kaasaegseid autoreid. Oma kolme sümfooniaga kuulub ta täie õigusega tõsiste sümfonistide kilda.

Koha teosed on pälvinud auhindu loominguvõistlustel - tema I Klaverikontserti mängiti menukalt mitmel pool NSVL-is, tunnustust leidis Tiit Kuusikule pühendatud tsükkel ''Viis lindu''. Koha teoseid on salvestatud Eesti Raadios ning kirjastatud nii Tallinnas, Moskvas kui ka Peterburis.
Jaan Kohale on omistatud ENSV teenelise kunstitegelase tiitel (1970), Nõukogude Eesti preemia (1975) ja ENSV muusika aastapreemia (1974).

© EMIK 2010

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).