Valdeko Loigu

Valdeko Loigu
1.08.1911 Tartu – 1.03.1973 Lakewood, USA
Eesti Näitlejate Liidu liige alates 1934
American Society of Composers, Authors and Publishers liige
Maetud Tartu Vana-Jaani kalmistule

Väliseesti helilooja ja koorijuht Valdeko Loigu oli aktiivne muusikaelu tegelane, eestluse ülevalhoidja ja arvukate koori- ja soololaulude ning klaveri- ja orelipalade autor.

Valdeko Loigu õppis Tartu Poeglaste Reaalgümnaasiumis. 1930. aastal asus ta tööle Vanemuise teatrisse koorilauljana, aastatel 1934–1944 oli samas näitleja ja ooperilaulja. Samal ajal õppis ta Tartu Kõrgemas Muusikakoolis laulmist Rudolf Jõksi klassis (1930–1939) ja kompositsiooni Eduard Tubina klassis (1939–1944).

1944. aastal põgenes Loigu Saksamaale. 1945–1948 õnnestus tal Stuttgardi muusikakõrgkoolis (Staatlichen Hochschule für Musik Stuttgart) õppida kompositsiooni ja dirigeerimist prof. Philipp Mohleri juures. Juhatas koore Geislingenis ja Schwetzingenis ning oli 1948. aastal Geislingenis toimunud suurürituse Nädal Eesti Muusikat üks läbiviijatest.

1950. aastal siirdus Valdeko Loigu USAsse, kus elas algus Michiganis, hiljem Clevelandis ning aastast 1957 Lakewoodis. Asutas ja juhatas koore, korraldas kontserte ja oli aktiivne muusikaelu tegelane. Ta oli pagulaskooride laulupeo – Eesti Laulupäev USA Idarannikul – mõtte algatajaks, organiseerijaks ning üldjuhiks (1963, 1965).

Valdeko Loigu on loonud peamiselt koori- ja soololaule eesti luuletajate tekstidele ning klaveri- ja orelipalu. Tema laul „Our Good American Home“ („Meie hea ameerika kodu“) segakoorile ja klaverile pälvis 1960. aastal George Washingtoni nimelise medali. Mahukaim teos, Kalevipoja-aineline kantaat „Mõõk varastatakse“ tuli ettekandele 1946. aastal Geislingenis.

Valdeko Loigu koorilaulud on ilmunud kogumikes „Harmoonilised koorilaulud I–IV“ (1947–1966).

© EMIK 2023

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).