Pille Kangur

31.05.1966 Otepää – 11.08.2013 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 2004

Pille Kangur on õppinud Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis muusikateooriat ja koorijuhtimist. Eesti Muusikaakadeemias jätkusid õpingud kompositsiooni erialal Raimo Kangro ja Helena Tulve juures. 2002/2003 täiendas Kangur end Saksamaal Karlsruhe Muusikakõrgkoolis Wolfgang Rihmi klassis. 2001. aastal võttis ta osa rahvusvahelistest kompositsiooni meistrikursustest Buckowis, Saksamaal, samal aastal osales Kangur ka Rahvusvahelise Bartóki Seminari ja Festivali raames toimunud kompositsiooni ja elektronmuusika meistrikursustel Szombathelys, Ungaris.

Pille Kanguri teoseid on esitanud Nõmme Linnaorkester, pianist Mati Mikalai, sopran Aile Asszonyi, flötist Oksana Sinkova, klarnetist Meelis Vind jt. Tema muusika on kõlanud festivalil "Eesti muusika päevad", Eesti Muusikaakadeemia Sügisfestivalil, rahvusvahelisel uue muusika festivalil "Nyyd", lisaks Saksamaal, Ungaris, Hollandis, Lätis, Leedus, Jaapanis ja Kanadas.

Pille Kanguri loomingus on põhilisel kohal vokaalteosed ja kammermuusika. Kanguri muusikale on omane aeglane kulgemine lühikestes vormides, kus ühinenud heakõlalisus, minimalistlik arendus ja pikk meloodiline liin moodustavad nukker-mõtlikud kõlapildid. Olulisel kohal tema loomingus on elektroonilised väljendusvahendid, mille kohta on helilooja öelnud järgmist: "Elektrooniline muusika on minu jaoks põnev vahend väljendamaks oma kujutluses olevaid kõlavälju, kõlamaastikke. Enamasti on mulle piisanud oma ideede väljenduseks ka täiesti lihtsatest programmidest. Elektrooniliste maastike algallikana olen sageli kasutanud naturaalpillide helisid või hääli ümbritsevast keskkonnast. Mind on paelunud kahe erineva maailma – tehisliku ning loodusliku kooslus, ühendamine."

© EMIK 2007

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).