Arvo Ratassepp

17.03.1926 Tallinn – 22.12.1986 Tallinn

Arvo Ratassepp paistis silma oma mitmekülgse tegevusega – ta oli koorijuht, pedagoog, helilooja, muusikapublitsist ja -kriitik. Ta oli pühendunud koorijuhtide järelkasvu eest hoolitsemisele ja uue kooriloomingu propageerimisele, samuti seisis ta laulupidude eesotsas dirigendi ja repertuaari koostajana.

Pärast Tallinna Reaalkooli lõpetamist 1944. aastal, astus Ratassepp Tallinna Polütehnilisse Instituuti arhitektuuri erialale. 1945. aastal oli ta sealse meeskoori algatajaid, peagi ka dirigendi abi. 1949. aastal alustas koorijuhtimise õpinguid Tallinna Muusikakoolis Jüri Variste õpilasena ning jätkas sama õpetaja juures Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (1950–1955). Õppis samas ka kompositsiooni Mart Saare ja Villem Kapi juhendamisel (1955–1958).

Ratassepp oli Eesti Raadio segakoori laulja (1947–1955), Tallinna Muusikakooli koorijuhtimisõpetaja ja direktori asetäitja (1955–1958) ning Tallinna Riikliku Konservatooriumi koorijuhtimisõppejõud (1958–1986, dekaan alates 1965, kateedri juhataja alates 1972, professor alates 1977).

Arvo Ratassepp juhatas meeskoori Runo (1949–1966), oli Tallinna Kammerkoori dirigent (1962–1976), Vabariikliku Koorijuhtide Segakoori asutajaid (1958) ja selle dirigent. Asutas ENSV Teaduste Akadeemia meeskoori (1958) ja naiskoori (1959) ning oli nende peadirigent. Ta oli üldlaulupidude (1965–1985) ja koolinoorte laulupidude (1967–1982) üldjuhte ning Eesti Kooriühingu asutajaid (1982).

Arvo Ratassepp on loonud hulgaliselt koorilaule, millest mitmed on kõlanud üldlaulupidudel. Tema tuntumad teosed on kaks tsüklit "Kalevipoja" tekstidele, tsüklid "Lausumissõnad" ja "Mälestusi isast", poeem "Meri", "Liblik" ja "Eesti mullad". Ta on ka mitmete koorimuusikat käsitlevate raamatute ja paljude artiklite autor.

Talle on omistatud Eesti NSV teenelise kunstitegelase (1965) ja Eesti NSV rahvakunstniku aunimetus (1969) ning Rahvaste Sõpruse order (1986).

Arvo Ratassepa loomingust on ilmunud on kogumik "Koorilaule" (Eesti Raamat, 1986) ning CD "Ajaraamat" (Eesti Naislaulu Selts, 2019).

1996. aastal asutas Eesti Naislaulu Seltsi juhatus Arvo Ratassepa mälestusauhinna. Seda rändauhinda antakse välja kaks korda viie aasta jooksul silmapaistvate tulemuste eest koorijuhtimisel või koorijuhtide õpetamisel.

© EMIK 2022

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).