Mart Jaanson

31.03.1966 Tartu
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 2005

Muusikateadlane, helilooja, pedagoog ja vaimulik Mart Jaanson on kirjutanud peamiselt vaimulikku koorimuusikat ja laule ning kammermuusikat erinevatele koosseisudele.

Jaanson on õppinud klaverit Tartu 1. lastemuusikakoolis, muusikateooriat ja klaverit Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis, lõpetanud Tallinna Konservatooriumi kompositsiooni erialal prof. Eino Tambergi juures 1992. aastal ning Eesti Muusikaakadeemia muusikateaduse magistrantuuri 2002. aastal (juhendaja prof. Mart Humal, väitekiri "Helijärjestus ja helikoostis Igor Stravinski vaimulikus ballaadis "Aabraham ja Iisak""). 1988–1990 täiendas ta end Eesti Goethe-Gümnaasiumis ja 1992–1993 kompositsiooni alal Austria Teaduste ja Uuringute Ministeeriumi ja hiljem Alban Bergi Fondi stipendiaadina Viini Muusika ja Etenduskunstide Ülikoolis prof. Kurt Schwertsiku klassis. 1999. aastal lõpetas Jaanson Tartu Ülikooli usuteaduse erialal ning 2003. aastal EELK Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminari. 2003. aastal ordineeriti ta EELK õpetajaks. Aastal 2014 kaitses Jaanson Tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktorikraadi (juhendajad dots. Urmas Petti ja prof. Mart Humal, väitekiri "Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistuse ladinakeelse normteksti grammatiline, teoloogiline ja muusikaline liigendamine").

Jaanson on töötanud muusikateoreetiliste ainete õpetajana Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis (1994–2006), olnud samas ka muusikateooria osakonna juhataja (1997–1999) ja direktor (1999–2001). Pedagoogitööd on ta teinud ka muusikateooria lektorina Tartu Ülikooli Õpetajate Seminaris (2001–2005) ning Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kunstide osakonnas (2003–2017). Vaimulikutöö on teda 2003. aastast sidunud EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudusega (alates 2003. aastast) ja E.E.L.K. Kanada praostkonnaga (2005–2006). Alates 2017. aastast on Jaanson EELK Valga praostkonna praost.

Jaansoni tähelepanu on suunatud 20. sajandi ja nüüdismuusika tutvustamisele ning teoloogia ja muusika kokkupuutepunktidele. Ta on korraldanud nüüdismuusika festivali Tartu Uue Muusika Päevad (1995–1996) ja Tartu Uue Muusika Pidustused (1997–1998), Tartu Sakraalmuusika Festivali (1999) ning ja Eesti Noorte Heliloojate Festivali (2002–2004). Ta on Eesti Arnold Schönbergi Ühingu asutajaliige (1995–2003 esimees). Ta on esinenud ettekannetega ning avaldanud artikleid, tõlkeid ja arvustusi nii muusikateadlase kui ka teoloogina.

Mart Jaanson on Kultuurilehe aastapreemia laureaat (1994) ja ajakirja "Teater. Muusika. Kino" muusikatoimetuse aastapreemia laureaat (2008).

Vaata ka: Eesti Teadusinfosüsteem

 

© EMIK 2010
Täiendatud märtsis 2018

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).