Artur Uritamm

9.09.1901 Tõstamaa – 8.07.1982 Pärnu
Eesti Heliloojate Liidu liige 1940–1950

Artur Uritamm lõpetas 1922. aastal Pärnu poeglaste gümnaasiumi, õppis 1922–1926 Tallinna Konservatooriumis klaverit Artur Lemba klassis (katkestas õpingud vigastuse tõttu) ning 1934–1937 kompositsiooni Artur Kapi juures, mille lõpetas cum laude.

Uritamm oli Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikateoreetiliste ainete õppejõud (1940–1941, 1945–1946), Eesti Muusikafondi direktor (1945–1946) ja ajalehe Sirp ja Vasar muusikatoimetaja. 1946. aasta tagandati Uritamm ebaseaduslikult ametist ning 1950 kustutati Eesti Heliloojate Liidu nimekirjast.

Seejärel töötas Uritamm veskijuhatajana Koluveres  ja Jõgisool, Kullamaa kirikus köster-organistina (1946–1947), Märjamaa keskkoolis muusikaõpetajana (1950–1955) ning
klaveri- ja muusikaajalooõpetajana Pärnu Lastemuusikakoolis (1955–1961). Tegutses ka muusikaarvustajana.

Artur Uritamm on loonud orkestriteoseid, klaveripalu, soolo- ja koorilaule. Klaveripala „Kevadele“ auhinnati esimese preemiaga Eesti Akadeemilise Helikunstnike Seltsi lühipalade võistlusel (1937). Mitmeid ettekandeid on saanud orkestriteosed „Koidu valgel“, „Meditatsioon“ ja „Ühest kaunist kevadpäevast“.

Tema loomingut on esitanud Riigi Ringhäälingu Orkester, hiljem Kalle Randalu, Tiit Kuusik, Neeme Järvi jt. Paljud Artur Uritamme teosed on tulnud ettekandele Pärnu Sümfooniorkestri ja teiste Pärnu muusikute (Liia Saar, Maigi Raidal, Herbert Pulk jt) esituses.

© EMIK 2018

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).