Merike Pedaste

18.07.1987 Tartu

Merike Pedaste on õppinud Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis kompositsiooni Alo Põldmäe ja klassikalist laulu Aino Kõivu juures. 2017. aastal lõpetas ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureuseõppe muusikapedagoogika erialal, õppis samas lisaks ka kompositsiooni (õpetaja Tõnu Kõrvits) ja orkestridirigeerimist (õpetaja Toomas Kapten). 2019. aastal lõpetas Merike Pedaste Tartu Ülikooli magistrantuuri (Kunstide ja tehnoloogia õpetaja eriala).

Praegu töötab Merike Pedaste Nõo Põhikoolis muusikaõpetajana ning Tartu Tamme Koolis ringijuhendajana, mängib trompetit Tartu Ülikooli Sümfooniaorkestris.

Merike Pedaste on kirjutanud erinevatele koosseisudele alustades lastelauludest ja lõpetades sümfoniettorkestriga. Tema soololaul "Hingetuks" (sõnad Kristiina Ehin) võitis 2016. aastal Villem Kapi nimelise heliloomingu konkursi.

© EMIK 2018
Täiendatud 2020 jaanuaris

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).