Gunnar Männik

1.02.1959 Tartu

Gunnar Männik on elukutselt spordiarst. Ta on lõpetanud 1982. aastal Tartu Riikliku Ülikooli kehakultuuri teaduskonna ja 1994. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna spordimeditsiiniosakonna, tal on doktorikraad bioloogia alal (1989). Muusikaõpinguid alustas ta 1967. aastal Vändra Laste Muusikakoolis, mille lõpetas klaveri erialal 1974. aastal. 2009. aastal hakkas ta kompositsioonitunde võtma helilooja ja Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia professori Tõnu Kõrvitsa juures.

Seni on Gunnar Männik süvenenud peamiselt klaverimuusika kirjutamisele. 2011. aastal ilmus esimene klaverimuusika kogumik "Lindude album" lastemuusikakoolide klassikalise klaveri eriala õpilastele. 2017. aastal ilmus ilmus kogumik "Rännakud" 27 klaveriteosega läbilõikena tema elust, millest suur osa on pühendatud spordile, mis omakorda on andnud inspiratsiooni klaverimuusika kirjutamisel. Kogumikuga koos ilmus ka samanimeline CD pianist Andre Hinni esituses.

© EMIK 2017

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).