Maarja-Liisa Pilvik

26.02.1989, Kärdla

Maarja-Liisa Pilvik on õppinud eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonnas Tartu Ülikoolis (MA, 2013) ning jätkab aastast 2013 doktorantuuris. Ta on olnud vahetusõpilane Helsingi Ülikoolis ja külalisõpilane Leuveni Ülikoolis (Belgia). Ta töötab Tartu Ülikoolis nooremteadurina.

Muusikaline haridus pärineb Rudolf Tobiase nimelisest Kärdla Muusikakoolist, kus ta õppis klaverit ja akordionit, ta on ka hiljem tegutsenud harrastuskollektiivide juures klaverisaatjana ja akordionistina, alates 2015. aastast laulab ta Tartu Ülikooli Akadeemilises Naiskooris.

© EMIK 2017

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).