Leo (Leonhard) Virkhaus

15.11.1910 Väägvere küla, Sootaga vald – 2.02.1984 Bryan, Texas, USA
Maetud Kensico kalmistule Valhallas, New Yorgi osariigis

Organist, dirigent ja helilooja Leo Virkhaus oli USA idakaldal elavate eestlaste muusikaelu keskne kuju.

Leo Virkhaus õppis Tartu Õpetajate Seminaris (1925–1931), Tartu Kõrgemas Muusikakoolis oreli erialal Jaak Karise klassis (1929–1938) ja kompositsiooni erialal Heino Elleri klassis (aastani 1939). 1938. aastal lõpetas ta Tallinna Konservatoorimi organisti ja helikunstniku diplomiga Hugo Lepnurme klassi. 1939. aastal omandas Eesti Vabariigi Haridusministeeriumilt kesk- ja kutsekooli muusikaõpetaja kutsetunnistuse.

Virkhaus töötas Tartus muusikaõpetajana (1931–1944) ja Vanemuise orkestri abidirigendina (1939–1944). Ta oli Peetri koguduse organist ja koorijuht ja Tartu Pauluse kiriku organist, Tartu Pimedate Kooli puhkpilliorkestri ja Tartu Omakaitse orkestri juht. 1944. aastal põgenes ta Saksamaale, kus elas aastast 1945 Hiddeseni, hiljem Augustdorfi pagulaslaagris. Täiendas end Detmoldi konservatooriumis kompositsiooni alal prof. Wilhelm Mahleri juures ning juhatas laagri muusikategevust.

1949. aastal siirdus Virkhaus USA-sse. Töötas Bostoni orelifirmas Æolian-Skinner portaalide disainerina ja firmas Camp, Dresser & McKee orelikavandite joonestajana (1969–1976). Tegutses ka organisti ja koorijuhina. Juhatas Cambridge’is Massachusettsi Augustana Lutheri koguduse koori, Bostoni Eesti Seltsi Segakoori ja Connecticuti E.E.L.K. segakoori. Ta oli üldjuht eesti laulupidudel Lakewoodis (1963) ja New Yorgis White Plainsis (1968), ülemaailmsetel Eesti päevadel Torontos (1972) ja Baltimore’is (1976).

Leo Virkhausi loomingu põhiosa moodustab koorimuusika, ta on loonud ka orkestriteoseid, puhkpilliorkestripalu, soololaule ja instrumentaalkammermuusikat. Mitmed tema laulud on saanud üldtuntuks ja leidnud koha kooride püsirepertuaaris. Neist tuntum on "Tiliseb, tiliseb aisakell" (Julius Oro, 1934). 1971. aastal pälvis Virkhaus Kanada Eesti Helikunsti Keskuselt laureaat-helilooja nimetuse.

© EMIK 2017

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).