Peeter Laja

12.12.1897 Meeksi vald, Räpina kihelkond – 13.04.1970 Pärnu
Eesti Heliloojate Liidu liige 1945–1950 ja 1952–1970
Maetud Tartu Raadi kalmistule

Muusikapedagoog, organist ja helilooja Peeter Laja oli mitmekülgne muusikategelane, kes lisaks heliloomingule ja oreli- ja klaverikunstikuna tegutsemisele juhatas mitmeid koore, esines ka soololauljana, asutas Pärnu Lastemuusikakooli ja avaldas klaverimängu õpikuid.

Peeter Laja lõpetas 1919. aastal Tartus Griwingi muusikakooli, 1925. aastal Tallinna Konservatooriumi oreli erialal August Topmani klassis ja kompositsiooni erialal Artur Kapi klassis ning 1928. aastal ka laulu- ja muusikaõpetaja eriala.

Tegutses EELK Tartu (1919–1921), Tallinna Jaani (1921–1926) ja Võru Katariina koguduse (1926–1930) organistina. Alates 1919. aastast andis püsivalt orelikontserte, esinedes ka koos sümfooniaorkestriga. Töötas muusikaõpetajana Tartus, Tallinnas, Võrus, Väimelas ja Pärnus. 1945. aastal asutas Peeter Laja Pärnu Lastemuusikakooli, mille direktorina töötas ta 1945–1950.

Peeter Laja on juhatanud ka mitmeid koore, sh Tallinnas segakoori "Raudam" (1922), Võru "Kandle" seltsi segakoori (1926–1931), Pärnu "Endla" seltsi muusikaosakonna segakoori ja Eesti Akadeemilise Helikunsti Seltsi Pärnu meeskoori (aastast 1933). Juhatas ühendkoore Võru laulupäevadel (1926–1930) ja Pärnumaa laulupeol (1934), oli 1928. aasta üldlaulupeo instruktor ja 1933. aasta üldlaulupeo koorijuhtide sektsiooni abiesimees.

Laja on tegutsenud ka pianisti ja muusikakriitikuna ning avaldanud "Klaverimängu õpetuse" (I 1935, II 1937).

Peeter Laja heliloomingus on sümfoonilist, oreli-, kammer- ja puhkpillimuusikat. Tema helikeelt iseloomustab romantiline väljenduslaad.

© EMIK 2016

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).