Uno Veenre

24.03.1920 Tartu
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 1994

Orkestrijuht ja helilooja, legendaarne rahvamuusikategelane.

Uno Veenre õppis Tallinna Konservatooriumis Ilmar Kuusemetsa klassis kontrabassi (1942–1943), Tuudur Vettiku klassis koorijuhtimist (1947–1948) ja kompositsiooni Mart Saare juures (1952–1953). Lisaks osales ta Eesti Heliloojate Liidu noorte ja algajate seminaris (1952–1958).

Uno Veenre on töötanud mitmetes ametites: ta on olnud vaneminstruktor-metoodik Rahvaloomingu Majas (1954–1958), muusikasaadete toimetaja Eesti Raadios (1958–1967) ning Kunstilise Isetegevuse Maja direktor (1968–1971). Kutselise muusikuna alustas tegevust mitmesugustes leviansamblites, näiteks mängis akordioni restorani Gloria baaris (1940), kontrabassi kohvikus Drei Hanseaten (1941), John Pori orkestris (1944) jm. 1960. aastal moodustas Veenre Eesti Raadio juurde rahvamuusikaorkestri, aastast 1965 oli ka rahvamuusikaorkestri Vikerlased ja naisansambli Põhjapiigad kunstiline juht. Ta oli Vabariikliku Orkestrijuhtide Rahvamuusikaorkestri üks asutajaid ja kauaaegne dirigent ning on olnud rahvamuusikaorkestrite üldjuht kõigil üldlaulu- ja tantsupidudel 1960–2000.

Uno Veenre on kirjutanud muusikat (sh hulgaliselt seadeid) peamiselt rahvamuusikaorkestritele, loonud ka koori-, ansambli- ja rahvalikke laule. Lisaks on ta koostanud mitmeid rahvamuusikaorkestri- ja laulukogumikke, seal hulgas populaarse laulikusarja „Laulge kaasa“ esimesi numbreid. Tema enda laulud on ilmunud kogumikus „Laule“ (1970).

Uno Veenrele on omistatud Eesti NSV teenelise kultuuritegelase aunimetus (1976), Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi aumärk (2003) ning Valgetähe IV klassi teenetemärk (2007).

© EMIK 2015

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).