Aado Velmet

15.03.1910 Vaemla küla, Käina vald – 13.08.1974 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 1945

Helilooja, koorijuht ja pedagoog Aado Velmet (aastani 1936 Adolf Willmann) lõpetas 1932. aastal Läänemaa Õpetajate Seminari, seejärel Tallinna Konservatooriumi klaveri erialal Theodor Lemba klassis 1937. aastal ning kompositsiooni erialal Heino Elleri õpilasena 1947. aastal.

Velmet töötas õpetajana Suuremõisas ja Kärdlas (1935–1939), Pärnus (1939–1940) ja Tallinna Õpetajate Seminaris (1940–1941) ning muusikateoreetiliste ainete õppejõuna Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (1944–1974, aastast 1962 dotsent, 1950–1961 muusikateooria- ja 1962–1974 puhkpillikateedri juhataja). Velmet juhatas 1941. aastal meeskoori Eesti Laulumehed ning asutas 1946. aastal naiskoori Ilo, mida juhatas 1963. aastani. Ta oli naiskooride üldjuht 1950., 1955. ja 1960. aasta üldlaulupeol. Aado Velmet on koostanud ja toimetanud soololaulude kogumikku „Eesti rahvalaulud“ (vaheldumisi Harri Kõrvitsaga, 1956–1972).

Suurema osa Velmeti loomingust moodustab koorimuusika, olulisel kohal on ka soololaulud, samuti rohkelt lastelaule. Orkestriga on valminud kantaat „Kiigemäel“ (1961) ning poeem „Kodutammed“ (1960). Tekstidena ja muusikalise allikana on Velmet kasutanud palju rahvaviise ja -luulet, tema teosed on lihtsad ja rahvalikud, südamlikud ja humoorikad. Ta on teinud kooriseadeid teiste heliloojate teostest ning rahvaviisidest. Tema koorilaulude kogumik on ilmunud 1961. aastal Eesti Riiklikult Kirjastuselt. Velmetile on omistatud Eesti NSV teenelise kunstitegelase tiitel (1956).

© EMIK 2014

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).