Juhan Simm

12.08.1885 Kivilõppe küla, Vana-Suislepa vald – 20.12.1959 Tartu
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 1945
Eesti Näitlejate Liidu auliige alates 1935

Helilooja, koorijuht ja dirigent.

Juhan Simm õppis Tartu Ülikooli füüsika-matemaatika teaduskonnas (1906–1910), Berliinis Sterni konservatooriumis dirigeerimist Alexander von Fielitzi ning kompositsiooni Wilhelm Klatte juhendamisel (1912–1914). Täiendas end seejärel 1924. aastal dirigeerimises Pariisi Grand Opéra juures.

1906–1910 mängis Simm Vanemuise orkestris tšellot, 1914–1916 oli Vanemuise muusikajuht ja 1916–1941 dirigent. Samuti töötas ta ka Tartu Muusikakoolis muusikateoreetiliste ainete ja dirigeerimise õpetajana (1926–1927 ja 1944–1951). Simm asutas 1908. aastal Tartus meeskoori, mis kandis aastast 1912 Eesti Üliõpilaste Ühendatud Meestekoori nime ja on aastast 1965 tänaseni Tartu Akadeemiline Meeskoor. 1923. aastal asutas ta ka Tartu Meestelaulu Seltsi meeskoori (Juhan Simmi nimeline meeskoor) ning juhatas ka 1916–1925 Vanemuise muusikaosakonna segakoori.

Simm oli tihedalt seotud laulupidude korraldamisega – ta oli üldjuhte 1923., 1933., 1938., 1947. ja 1950. aasta üldlaulupidudel ning ka mitmetel maakonna- ja meestelaulupäevadel. Lisaks muusikutegevusele avaldas ka muusikakriitikat.

Tema rahvuslik-romantilist laadi heliloomingus on põhiline koorimuusika, sh paljude kooride ja üldlaulupidude püsirepertuaari kuuluv „Oma saar“ ja „Mulgimaale“ ning väga populaarne laulumäng „Kosjasõit“.

Juhan Simmile on omistatud teenelise dirigendi (1936) ja Eesti NSV rahvakunstniku (1947) tiitel, Eesti Näitlejate Liidu teenete kuldrinnamärk (1936) ja Eesti Punase Rist III klassi teenetemärk (1938).

© EMIK 2014

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).