Enn Võrk

14.03.1905 Volkovõsk, Grodno kubermang - 20.09.1962 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu liige 1945-1950 ja aastast 1959

Helilooja, koorijuht, pedagoog ja organist Enn Võrk on tuntud eelkõige oma koorilaulu „Eesti lipp“ (sõnad Martin Lipp) järgi. Põhiosa tema loomingust moodustavadki koorilaulud, mida ta on kirjutanud üle 50. Mitmed neist, nagu „Ma lillesideme võtaks“ (sõnad Juhan Liiv), „Laulik“ (sõnad rahvaluule), „Looja vägevus“ (sõnad Juhan Liiv), „Helise ilma“ (sõnad rahvaluule), „Meeste laul“ (sõnad Henrik Visnapuu) ja „Legend“ (sõnad Heiti Talvik) on erinevatel heliloominguvõistlustel saanud auhinnalisi kohti ning kõlanud üldlaulupidude kavas. Paljud tema tuntuks saanud laulud valmisid juba Tallinna Konservatooriumi õpilasena. Võrgu koorilaule, mis olid eriti populaarsed enne II maailmasõda, iseloomustab lihtsus, südamlikkus ja meloodilisus, samuti on need rahvusromantilised, olemuselt põhjamaised ning isamaalised.

Lisaks kooriloomingule kuulub Võrgu loomepärandisse veel vokaalsümfoonilist muusikat, sh oratoorium „Valvake“ (1957), teoseid keelpilliorkestrile, instrumentaalkammermuusikat, sh Keelpillikvartett g-moll (1926) ja soololaule.

Enn Võrk on lõpetanud 1926. aastal kompositsiooni erialal Artur Kapi klassi. Võrk oli ka võimekas koorijuht ja dirigent. Ta on juhatanud Tallinnas Jaani kiriku oratooriumikoori (1926–1933) ja Raadio Ringhäälingu orkestrit (1926–1929), olnud Tartu Ülikooli üliõpilassegakoori (1933–1945) ja Tartu Naislaulu Seltsi dirigent (1938–1944). Samuti on tema juhatatud kooride hulgas olnud Tartus Helikunsti Seltsi segakoor, üliõpilasnaiskoor, Cantate Domino ja Tallinnas Haridustööliste Naiskoor ning Rapla kirikukoor. Pedagoogina on Võrk tegutsenud muusikaõpetajana Tartu Ülikoolis (1933–1945) ja muusikateoreetiliste ainete õppejõuna Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (1945–1950, aastast 1947 dotsent).

Lisaks komponisti ja koorijuhina oli Enn Võrk ka kõrgelt hinnatud organist ja improviseerija. Heliloojale oli orel väga lähedane instrument ning ta tegeles orelite hooldamisega kogu oma elu. Organisti ametit pidas ta koorijuhtimise kõrval Tallinnas Jaani kirikus (1926–1933) ja Rapla kirikus teenides (1944–1950, 1955–1962).

1950. aastal tagandati Enn Võrk ebaseaduslikult õppejõuametist ning kustutati ka Eesti Heliloojate Liidu liikmete nimekirjast. Aastatel 1955–1960 tegutses Võrk Eesti Muusikafondi klaverihäälestajana, 1955–1962 (tõenäoliselt surmani) EELK Konsistooriumi kirikumuusika sekretariaadis sekretärina ning oli aastatel 1960–1962 Tallinna Klaverivabriku peainsener.

© EMIK 2013

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).