Aarne Männik

18.02.1947 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu Liige 1974–2006

Arranžeerija, helilooja, pedagoog ja dirigent Aarne Männik on kirjutanud teoseid mitmes erinevas žanris – tema loomingu hulka kuuluvad orkestriteosed (sümfoonia-, kammer- ja puhkpilliorkestrile), instrumentaalkontserdid klarnetile ja metsasarvele, kammermuusika nii ansamblitele kui ka soolopillidele ning vokaalmuusika, sh a cappella koorilaulud ja soololaulud. Kõige enam esitatakse kontserdisaalides aga Aarne Männiku seadeid ja arranžeeringuid, ilmunud on kogumikud "Naiskoorilaule Aarne Männiku seades" I ja II, "Põimik rahvaste näärilauludest" ning valik jõulualule nii nais- kui ka meeskoorile.

Männik on lõpetanud 1967. aastal Tallinna Muusikakooli Enn Oja koorijuhtimisklassi ning aastatel 1966–1968 õppinud kompositsiooni Eino Tambergi juhendamisel esmalt Eesti Heliloojate Liidu noortesektsioonis ning seejärel Tallinna Riiklikus Konservatooriumis, mille lõpetas 1973. aastal.

Alates 1971. aastast on Männik õpetanud Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis muusikateoreetilisi aineid ning ka pillide tundmist. Ta on koostanud mitmesuguseid õppematerjale, sh "Arendatud diatoonika" (1982), "Solfedžo I. Diatoonika" (2001, SP Muusika). Lisaks on ta koorijuhina juhatanud meeskoori "Runo" (1968–1972 abidirigent, 1972–1985 dirigent) ning aastast 1990 Haabersti sotsiaalkeskuse koori "Piccolo". Männik on Uno Naissoo nimelise loominguvõistluse idee algataja ning osalenud konkursi žürii töös.

Männik on pälvinud aastal 1968/1869 Nõukogude Liidu noorte heliloojate loominguülevaatusel III koha teose eest "Kvartetino" keelpillikvartetile.

© EMIK 2013

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).