Anatoli Garšnek

17.11.1918 Vana-Irboska, Venemaa – 24.10.1998 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 1951

Anatoli Garšnek omandas koolihariduse Petseri algkoolis ja gümnaasiumis. 1937. aastal asus õppima Tallinna Konservatooriumi koolimuusika erialale, ent õpingud katkesid seoses II maailmasõja puhkemisega. Alles aastal 1945 jätkus stuudium professor Heino Elleri kompositsiooniklassis, mille Garšnek lõpetas 1950. aastal. Aastatel 1950–1953 täiendas ta end Moskva konservatooriumis professor Semjon Bogatõrjovi juures (kunstiteaduste kandidaat 1955. aastast).

Anatoli Garšnek alustas pedagoogitööd Tallinna Riiklikus Konservatooriumis 1954. aastal, olles sellega seotud praktiliselt kuni surmani. 1962. aastast oli ta dotsent, aastast 1965 professori kohusetäitja, aastatel 1968–1978 juhatas kompositsiooni- ja muusikateaduse kateedrit, aastast 1986 professor ning aastast 1994 emeriitprofessor. Lisaks heliloomingule õpetas Garšnek konservatooriumis ka muusikateoreetilisi aineid. Tema õpilaste hulka kuuluvad Anti Marguste, Hans Hindpere, Raimond Lätte, Enn Vetemaa, Mati Kuulberg, René Eespere, Toomas Siitan jpt.

Anatoli Garšneki looming on olnud tihedalt seotud tema sünnikoha, Setumaa rahvamuusikaga, näiteks vokaaltsükkel "Viis setu laulu" (1953, tekst: rahvaluule ja Lea Tormis) ja naiskoorisüit "Peipsi laulud" (1961, tekst: rahvaluule). Värvikas rahvuslik koloriit on iseloomulik ka tema suurteostele, sh 1. sümfooniale (1953) ja Klaverikvintetile (1955). Garšnek organiseeris Setumaale arvukaid rahvaloomingu kogumisretki, mis tõid folkloorseid motiive mitte ainult helilooja enda, vaid ka tema õpilaste loomingusse. Nii keerulistel 1950. aastatel kui ka hiljem on tema teostele jõudu andnud just rahvalaul. Rahvamuusikaaineliste teoste kõrval on Garšneki loomingus tähtsal kohal ajaloo- ja ühiskonnateemalised vokaalsümfoonilised suurvormid.

Anatoli Garšnek on pälvinud Eesti NSV teenelise kunstitegelase aunimetuse (1960).

© EMIK 2010

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).