Hillar Kareva

08.12.1931 Tallinn – 17.06.1992 Tallinn
Eesti Heliloojate Liidu liige alates 1959

Helilooja ja pedagoog Hillar Kareva alustas muusikuteed viiuliõpingutega Herbert Laane juures ning aastail 1944–1951 õppis ta Tallinna Muusikakoolis. 1956. aastal lõpetas Kareva Tallinna Riikliku Konservatooriumi Eugen Kapi kompositsiooniklassis. 1955–1956 töötas ta ENSV Kunstide Valitsuse inspektorina ning muusikateoreetiliste ainete õppejõuna Tallinna Muusikakoolis (1962–1967) ja Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (1966–1982). Kareva mängis kontrabassi Uno Naissoo ansamblites Swing Club ja Stuudio 8.

Hillar Kareva loomingu põhiosa moodustab programmiline kammermuusika, mis on kuulunud paljude eesti interpreetide repertuaari. Ta on kirjutanud teoseid soolopillidele, millele on vähe repertuaari. Vokaalmuusika osakaal on tema loomingus väiksem. Karevalt on tellitud kohustulikke teoseid eesti interpreetide konkursside: ''Kadents'' (1969) ja ''Mikrosonatiin'' (1974) sooloviiulile, ''Impressioon'' sooloklarnetile (1970) ja muud teosed. Kõige populaarsemad on interpreetide seas tema saksofoniteosed, mida on kirjastanud edition 49.
2003. aastal algatati Eesti Muusikaakadeemias rahvusvaheline Kareva-nimeline saksofoni- ja trompetimängijate võistlus.

© EMIK 2010
(Täiendatud jaanuaris 2012)

EMIKi koduleheküljel olevad tekstid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tekste võib kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel koos viitega autorile (kui on märgitud) ja allikale (Eesti Muusika Infokeskus).