EMIKi uudised

Eesti Muusika Infokeskus edukas Frankfurdi muusikamessil

21.–24. märtsini viibis Eesti Muusika Infokeskuse esindus Saksamaal, Frankfurdi muusikamessil, tutvustades aktiivselt eesti muusikat. EMIKi messikontseptsiooni teljeks oli eesti heliloomingu kui tervikliku ja omanäolise kultuurifenomeni tutvustamine, see hõlmas nii eesti muusika „suuri nimesid“ kui ka seni vähem tähelepanu leidnud andekaid keskmise ja noorema põlvkonna autoreid. Boksi külastas ligi 1000 inimest – muusikaorganisatsioonide esindajad, muusikud, üliõpilased ja muusikahuvilised.

Eesti Muusika Infokeskus avas uue kodulehe ja elektroonilise Noodipoe

2. septembril avas Eesti Muusika Infokeskus aadressil www.emic.ee uue, värskendatud veebilehe. Võttes arvesse positiivseid vastukajasid, on rekonstrueerimise käigus säilitatud eelmise kodulehe informatsioon ja üldstruktuur, tehes sisulisi täiendusi ja lisades hulgaliselt uusi infoplokke. Uuelt kodulehelt võib leida EMIKi tegevuse regulaarseid kajastusi, muusikasündmuste kalendri, üksikasjalisi juhiseid nii Eesti kui ka välisriikide muusikahuvilistele huvipakkuva teose või helisalvestuse leidmise ja omandamise kohta, ja teisi uusi rubriike.

Eesti Muusika Infokeskus alustas koostööd Netiraadioga

23. augustil sõlmis Eesti Muusika Infokeskus koostöölepingu Eesti Muusika Eksport MTÜ-ga, mis koos Eesti Autorite Ühinguga haldab eesti muusikale pühendatud Netiraadiot. Koostöö eesmärgiks on tõhusamalt ja komplekssemalt tutvustada eesti klassikalist ja nüüdismuusika Eestis ja kogu maailmas.

Eesti Muusika Infokeskus sai Eesti Kultuuri Koja liikmeks

Et kursis olla loomemajanduse arengu ja mõttesuundadega Eestis ning koordineerida ka Eesti Muusika Infokeskuse tööd kultuurimaastikul toimuvaid muutusi tunnetades ja arvesse võttes, astus Eesti Muusika Infokeskus maikuus Eesti Kultuuri Koja liikmeks. Ühinemisele Kultuurikojaga eelnes EMIKi direktori Evi Arujärve osavõtt 27. aprillil Okasroosikese lossis toimunud Kultuurikoja kultuuriekspordi töörühma II kohtumisest.

EMIKi meediaprojekt

Eesti muusika ja muusikute paremaks tutvustamiseks käivitas Eesti Muusika Infokeskus aprilli alguses meediaprojekti, mille eesmärgiks on eesti muusika senisest aktiivsem ja sihipärasem tutvustamine nii kohalikus kultuuriruumis kui ka välisriikides. Pikaajalise ja EMIKi põhikirjaliste eesmärkide kontekstis peamise projekti keskmeks on elektroonilise meedia sh EMIKi uue kodulehe võimaluste maksimaalne ärakasutamine, aga ka turunduslike elementide rakendamine tutvustustegevuses.

EMIKi koostöö tšehhi muusikajakirjaga His Voice

Eesti Muusika Infokeskuse ja tšehhi muusikaajakirja His Voice koostöös ilmus septembrikuus ajakirja erinumber, mille keskmeks oli eesti muusika. Projekti Tšehhi poolne eestvedaja oli muusikaajakirjanik, -toimetaja ja -produtsent Vítezslav Mikeš, kes valmistas ette erinumbri kava ja kirjutas osa artiklitest. Eesti Muusika Infokeskus varustas ajakirja toimetust vajalike kontaktide ja alusmaterjaliga ning tootis ajakirjale lisatavad CD eesti nüüdismuusikast.

Eesti Muusika Infokeskus – Eesti Muusika Arenduskeskuse asutajaliige

30. oktoobril 2009 kirjutas Eesti Muusika Infokeskus koos 13 erinevaid valdkondi esindava eesti muusikaroganisatsiooniga alla ühishuvide deklaratsioonile, mille eesmärgina formuleeriti eesti muusika erinevate valdkondade ühiseesmärkide kaardistamine ja teostamine nii sise- kui välisturul, olemasoleva professionaalse kompetentsi ja kogemuse koondamine, pikaajaliste eesmärkide ja tegevussuundade määratlemine, muusikaettevõtluse süstemaatiline arendamine nii sise- kui ka välisturul, innovatiivsete muusika levitamise, propageerimise ja kommunikeerimise viiside arendamine ja teadlikkuse tõstmine eesti muusikast nii kodu- kui ka välismaal.