Visa Mastercard Verified by Visa Mastercard secure code
 
Netiraadio

Eesti Muusika Infokeskus kui Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi poolt rahastatav mittetulunduslik organisatsioon kogub ja vahendab informatsiooni kõikide eesti professionaalsete klassikalise muusika loojate, sealhulgas ka lahkunud autorite kohta. EMIKi tähelepanu keskpunktis on praegu tegutsevad professionaalsed heliloojad.

EMIK heliloojale

Eesti Muusika Infokeskus
- kogub, jäädvustab andmebaasides, eksponeerib kodulehel ja vahendab nii Eestis kui ka välisriikides helilooja tegevust ja loomingut puudutavat informatsiooni
- kajastab kodulehe uudisterubriigis helilooja teoste esiettekandeid ja muid loomingulise tegevusega seotud olulisi sündmusi
- kogub, arhiveerib ja kataloogib helilooja teoste käsikirju, helisalvestusi ja teda puudutavaid trükiseid
- tutvustab helilooja loomingut ja toodab selleks vajalikke infomaterjale (trükised, CD-d) eriprojektide raames

Koostööleping

Võimaluste piires esindab EMIK oma tegevuses kõiki eesti professionaalse klassikalise nüüdismuusika loojaid. Soovi korral on heliloojal võimalik sõlmida EMIKiga koostööleping – vastastikust huvi ja koostöötahet väljendav lepe, mis ei kehtesta osapooltele rangeid juriidilisi kohustusi, kuid kindlustab EMIKi eritähelepanu. Koostöölepingut on võimalik sõlmida Eesti Muusika Infokeskuses, aadressil Kivisilla 4-2, Tallinn 10145.

Kirjastamata heliteoste vahendamine

Erikokkuleppel vahendab (müüb ja laenutab) EMIK helilooja kirjastamata teoste partituure ja orkestripartiisid. Vahendustegevuse eeltingimuseks on EMIKi ja helilooja vaheline "Heliteoste vahendusleping", mida saab sõlmida EMIKi büroos, aadressil Kivisilla 4-2, Tallinn 10145. EMIKi vahendustegevuse aluseks on "Heliteoste vahendamise üldtingimused", "Laenutus- tingimused" ja "Laenutuse hinnakiri".